ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Резултати конкурса 2024/2025.


Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу или не буду задовољни одлуком уписне комисије о томе где им је дете распоређено могу да предају жалбе од 10. до 19. јуна.

Уписна комисија разматраће жалбе родитеља од 20. до 28. јуна.
Жалбе се подносе уписној комисији у електронској форми на upis.barajevo@gmail.com
Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.