ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Подношење жалбе на конкурс


Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу могу поднети жалбе уписној комисији.

Жалбе се предају од 5. до 14. јуна 2023. године.

Жалбе ће се подносити уписној Комисији у електронској форми на мејл upis.barajevo@gmail.com .

Поднете Жалбе родитеља Комисија ће се разматрати од 15. до 23. јуна 2023. године.

Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.