ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Обележавање значајних датума у нашој Установи


15.10.2020. Светски дан чистих руку

Светски дан чистих руку: прање руку уз певање песме „Две руке“, П. Ступел

16.10.2020. Светски дан здраве хране


Деца илуструју сву здраву храну, и у јабукама је лепе.

13.11.2020. Светски дан доброте

Обележен је кроз реализацију игара из приручника,, Кругови пријатељства ’’
,, Огрлица пријатељства"
,, Балон за друга’'
,,Рука пријатељства’’

Четири чаробне речи, израда плаката са исказима деце. Слушање приче два другара „Пиле и паче"

Мој најбољи друг.

16.11.2020. Међународни дан толеранције


-Групни рад на тему „Толеранција“
-Састављање приче у сарадњи са родитељима.
-У разликама је наша сличност.
-Прича „Змај Јова“,игра представљања „Ми смо змајеви“

20.11.2020. Светски дан детета


       Разговор на тему „Деца света“ сличности и разлике; слушање песме „Деца су украс света“

-Дечји искази о дечјим правима.
-Представи себе цртежом.
-Дечји искази“Имам право на...“
-Рецитација „Дете“,музичко покретна игра „Кад смо били бебе“
Деца импровизују представу и представљају себе и лутке.

01.12.2020. Дан  Установе

       „Мој вртић“израда песме
Уручивање збирке песама и цртежа вртића директорки установе

Заједнички ликовни рад на нивоу објекта и пригодне активности у васпитним групама

03.12.2020. Међународни дан деце са инвалидитетом

Музичка игра „Лападу"

-Игра „Чувај свој реп“,“Ловац и зечеви“,игре препознавања.
-Цртање „Научили смо знак споразумевања.“
-Прича „Наш најбољи друг Стефан“
-Илустрација приче „Ружно паче“