ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

OБАВЕШТЕЊЕ


Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу могу да предају жалбе

до 06. до 15.јуна 2022.године.

Жалбе се подносе електронски, путем мејла: upis.barajevo@gmail.com