ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Дечија недеља у објекту ,,Полетарац“


Од 05.10 до 11.10.2020. године обележили смо Дечију недељу под слоганом ,,Подељена срећа два пута је већа'', активностима : ,, Буквар дечијих права'', ,,Путујући цртеж'' - групни ликовни рад, Спортске активности - полигони спретности, кооперативне спортске игре, Позоришна представа васпитачи деци ( сарадња са васпитачима из објекта ,,Слончићи'' ), Маскенбал - на тему ,,Животињско царство''.