ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Дан Светог Саве


У свим објектима наше Установе обележен је Дан Светог Саве приредбама и пригодним активностима:посета свештеника објектима, традиционалне игре...