ПУ Полетарац Барајево

Vrtic Poletarac Barajevo

Сарадња са друштвеном средином и другим организацијама


Стална сарадња остварује се са:ОШ,,Кнез Сима Марковић" ,ОШ ,,Павле Поповић",Средњом школом Барајево,музичком школом ,,Даворин Јенко",библиотеком ,,Јован Дучић" у Барајеву,библиотеком ,,Бранко Ћопић" у Вранићу,организацијом ,,Пријатељи деце Барајева",Центром за културу Барајево,Центром за Социјални рад,Црквеном општином и месним заједницама.

Сарадња се остварује са градским Заводом за јавно здравље и Секретаријатом за образовање и дечију заштиту,Министарство просвете,науке и технолошког развоја и Општином Барајево.

Остварена је и сарадња са Центром за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју у Шиљаковцу посетом стручног сарадника-педагога и заменика директора које су деци,корисницима Центра,уручиле поклоне настале кроз заједничке активности деце,родитеља и васпитача.